Servis

Servis

Po předání díla do řádného užívání je nutné se o instalaci také náležitě starat. Jedná se jednak o běžnou každodenní, týdenní nebo měsíční údržbu, kterou je schopná zvládnout obsluha zařízení. Je také vhodné alespoň jednou nebo dvakrát za rok nechat zkontrolovat celé zařízení od odborné firmy. Ta prověří řádnou celkovou funkci zařízení, a zda není potřeba některé díly vyměnit či opravit. U dokončených fontán také doporučujeme nechat celou realizaci odborně na podzim zazimovat a na jaře zase zprovoznit, aby se předešlo problémům z neodborného zásahu do zařízení. Samozřejmostí našich realizací je nabídka pozáručního servisu.

KTS-AME | Úprava vody